Community

#onderzoekboek

Deze pagina is speciaal voor alle leerkrachten in het basisonderwijs in Nederland, die met hun leerlingen in Onderzoekboeken werken. Een community pagina om elkaar te leren kennen, en inspiratie te krijgen van elkaars werkwijze.

bs De Blaak

Juf Elina deed in januari 2022 mee aan de Onderzoekboek Proeverij en introduceerde daarna direct het creatief schrijven in haar groep 5. Een half jaar lang, vulden de kinderen hun Onderzoekboekjes met de mooiste poëzie. Aan het eind van het schooljaar droegen allen hun gedichten voor aan de ouders. En iedereen durfde!

Elina zag haar leerlingen glunderen en van de weersomstuit begon ook zij te glimmen. Wat een heerlijke vicieuze cirkel van groei en geluk.

Dit jaar in groep 4 onderzoeken de leerlingen alles rondom vogels. Hoe hun snavels of veren eruit zien, of ze poten met zwemvliezen of met klauwen hebben. Ze duiken in de wereld van de Vuurvogel, maar zien ook de vogels in het echt, geleend van het Natuurmuseum Tilburg. Ze leren hun vogelnamen in het Engels en ze bedenken een dialoog tussen twee zelfbedachte collage-vogels. Alles komt samen in hun Onderzoekboeken.


bs De Ontdekking

groepswerk Inge

In Hardenberg werkt juf Inge Hobers met leerlingen van groep 7/8 van bs De Ontdekking, in persoonlijke Onderzoekboekjes. Inge heeft de Proeverij en de Verdiepingsdagen gevolgd. De opgedane inspiratie zet zij om in prachtig creatief onderwijs. De Ontdekking is overgegaan op Ervarings Gericht Onderwijs. Inge weet als geen ander betekenis te creëren voor haar leerlingen door vakken te verbinden.

Naar aanleiding van het beeld ‘De Denker’ van Rodin, leren kinderen over het menselijk lichaam. Ze oefenen bij drama met de houdingen die een lichaam kan aannemen en welke expressie je in een houding kan leggen.

De kinderen leren zo spelenderwijs de verhoudingen van het lichaam kennen. Daarna koppelen ze het lichaam aan een omgeving en aan kleding. Wat kun je daarmee allemaal uitdrukken? Er ontstaan spannende en unieke collages.

Dan is het tijd voor een stukje creatief schrijven. De kinderen oefenen met woorden, ritme in zinnen, of met quotes. Hoe kunnen beeld en woord elkaar versterken?

Tot slot neemt juf Inge met de kinderen de stap naar ruimtelijk werken. De 2D figuren worden nu 3D!

Hiervan zou Inge nog foto’s kunnen laten maken en de foto’s kunnen op hun beurt dan weer een plek krijgen in de Onderzoekboekjes.

Bijgaande foto’s zijn met toestemming van de leerlingen gepubliceerd.

Bs De Koningslinde

Meester Josse is kleutermeester op bs De Kongingslinde in Vught. Samen met zijn collega’s van de onderbouw, is hij op zoek naar meer onderzoekend onderwijs. In een co-teaching traject, proberen we te ontdekken wat precies de leervraag is van de leerkracht. Wat wil je zien bij je leerlingen? Wat maakt dat dit nog niet lukt? Zou het werken in een Onderzoekboek een positieve rol kunnen spelen?

De zes groepen kiezen voor een gemeenschappelijk groeps-Onderzoekboek. En alle zes de leerkachten pakken dit op hun eigen manier aan. Zo kunnen we aan het eind van dit traject de zes uitvoeringen van Onderzoekboek naast elkaar leggen en bespreken.

Bij het bericht ‘initiatieven met het onderzoekboek’ kun je lezen over vakdocenten, kunstenaars of andere initiatieven die Onderzoekboek een warm hart toedragen.

×