How?

Je kunt denken aan het volgen van een workshop, bijv de Onderzoekboek Proeverij van drie middagen. Je kunt ook de handleiding Werken met een Onderzoekboek bestellen en zien hoever je daarmee komt. Voor anderen werkt misschien een coachings-traject beter.

Coaching is beschikbaar voor alle leerkrachten, ook vakdocenten, pedagogisch medewerkers, sociaal pedagogische medewerkers of mensen die op therapeutische basis met kinderen werken. We gaan tijdens de coaching samen het wiel uitvinden. Er is namelijk niet maar één manier om met een Onderzoekboek te werken. Je hebt je eigen doelgroep en je brengt je eigen visie in.

ONDERZOEKBOEK van juf Marlous

Waar help je kinderen mee, als je ze leert om te werken in een ONDERZOEKBOEK?

 • ze leren om tijd te nemen voor het ordenen van hun ideeën en gedachten
  • gevolgen: helderheid, beter onthouden, kunnen voortborduren op een eerder idee, er ontstaat een bronnenboek
 • ze leren om ruimte te nemen voor eigen ideeën en gedachten en leren zich vrij durven uiten
  • het gevolg is zelfvertrouwen, kinderen kunnen zich ook mondeling beter uiten, ze durven uitkomen (of opkomen) voor hun idee omdat ze het goed hebben doordacht en verwoord of getekend
 • ze leren alle probeersels waarderen, ook de bloopers en ze hoeven ze niet weg te moffelen, ze gaan uitproberen zien als noodzakelijk voor groei
  • gevolg kinderen zien falen als normaal onderdeel van het grotere geheel
  • als gevolg zullen kinderen bereid zijn meer te oefenen, meer te experimenteren, meer te onderzoeken, ze zullen meer lef gaan tonen
 • ze leren keuzes maken
  • bij gevolg zullen leerlingen zich meer eigenaar voelen van hun werk en dus gemotiveerder (intrinsiek) aan de slag gaan
  • kinderen zullen zich verantwoordelijker opstellen en meer initiatieven gaan nemen, ze worden zelfstandiger en minder afhankelijk van jouw goedkeuring

Dit is een greep uit de leeropbrengsten. We hebben het nu niet eens over de creatieve, motorische, technische, teken- of ontwerpvaardigheden. De kracht van reflectie in het ONDERZOEKBOEK is ook niet aan de orde gekomen. De mogelijkheden van vakoverstijgend werken is hier niet besproken. Er zijn kortom nog werelden te ontdekken.

Meest belangrijke reden om elk kind een ONDERZOEKBOEK te gunnen

Wanneer je leerlingen niet uitdaagt om hun eigen pad te volgen in creativiteit, dan stagneert hun ontwikkeling, komt tot stilstand! Dat kun je tegenkomen in de bovenbouw. Daar zie je soms kinderen met tegenzin en weerstand aan knutselopdrachten werken, waar ze het nut niet van zien. Ze hebben weinig tot geen zelfvertrouwen en melden dat ze niet kunnen tekenen of niet creatief zijn. Ze werken alleen voor een goed punt van de juf. Of zelfs dat niet.

Daar kun je niet aan voorbij gaan. Het draait in het leven echt om méér dan taal en rekenen.

Ik help je graag, om dat waar je tegenaan loopt in de begeleiding van kinderen op het creatieve beeldende vlak, op te lossen. Het kan! Met coaching breng je de flow terug in je groep. Wat start bij de Beeldende lessen, gaat zich als een olievlek verspreiden naar de andere creatieve vakken en is uiteindelijk ook van positieve invloed op de inzet van leerlingen bij de zaakvakken. Want het zelfvertrouwen groeit, de mindset draait naar de groeistand. Kinderen floreren door zichzelf te leren waarderen.

×