Onderzoekboek en Onderwijs

Training Onderzoekboek

Het is mogelijk om een training Onderzoekboek aan te vragen, voor je collega’s of je team. De training wordt afgestemd op jullie situatie, denk aan een ICC-bijeenkomst of een studiedag. Het aanbod bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel en beslaat een dagdeel/drie uur. Nieuwsgierig naar meer? Neem contact op en ik beantwoord al je vragen.

Onderzoekboek op school

Met een Onderzoekboek help je kinderen te ontdekken hoe ze zijn, welke ideeën ze hebben of hoe ze zich kunnen uiten. In het boek verzamelen kinderen gedachtes en ervaringen. Door te kijken naar de eigen omgeving en naar hoe kunstenaars de wereld vormgeven. Door zelf te experimenteren en te creëren. Ze leren met verwondering te kijken, opdat ze daarna hun eigen verhaal kunnen vertellen.

Als leerkracht stuur je op creatief denken, reflectie, technische beeldende oefeningen en experimenten en op verbinding met andere vakken. Je daagt je leerlingen uit met prikkelende opdrachten en geeft hen ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.

Het is een manier om het kind in zijn geheel te zien (whole child development). Want je geeft het autonomie!

Vanuit spelen en goede vragen stellen, nodig je kinderen uit om te gaan onderzoeken. Zo geef je kinderen de kans te worden wie ze zijn.

Een aantal praktische voorbeelden:

– de dagopening: Waar verheug jij je op vandaag? Schrijf of teken

– Als jij een gymles mocht bedenken. Hoe zou die eruit zien? Ontwerp een les met minimaal 3 oefeningen.

– 5 minuten spel: Zet willekeurig 6 stippen. Verbind ze met lijnen. Wat zie je erin? Teken of schrijf er meer bij.

– reflectiemoment: Noteer wat vond je van het kringgesprek?

– Aardrijkskunde: teken de dwarsdoorsnede van een vulkaan. 

– Wat zou je nog meer willen leren over dit onderwerp?

– bij ruzie/calamiteit: Wat deed dit met jou? Hoe voelde jij je. Teken of schrijf.

– voorkennis ophalen: Wat weet je al over dit onderwerp?

Dit zijn losse suggesties. In werkelijkheid, zul je de kans grijpen om juist de verdieping en de verbinding te zoeken met je leerlingen. Waar gaan hun ogen van glimmen?

Waar help je kinderen mee, als je ze leert om te werken in een ONDERZOEKBOEK?

 • ze leren om tijd te nemen voor het ordenen van hun ideeën en gedachten
  • gevolgen: helderheid, beter onthouden, kunnen voortborduren op een eerder idee, er ontstaat een bronnenboek
 • ze leren om ruimte te nemen voor eigen ideeën en gedachten en leren zich vrij durven uiten
  • het gevolg is zelfvertrouwen, kinderen kunnen zich ook mondeling beter uiten, ze durven uitkomen (of opkomen) voor hun idee omdat ze het goed hebben doordacht en verwoord of getekend
 • ze leren alle probeersels waarderen, ook de bloopers en ze hoeven ze niet weg te moffelen, ze gaan uitproberen zien als noodzakelijk voor groei
  • gevolg kinderen zien falen als normaal onderdeel van het grotere geheel
  • als gevolg zullen kinderen bereid zijn meer te oefenen, meer te experimenteren, meer te onderzoeken, ze zullen meer lef gaan tonen
 • ze leren keuzes maken
  • bij gevolg zullen leerlingen zich meer eigenaar voelen van hun werk en dus gemotiveerder (intrinsiek) aan de slag gaan
  • kinderen zullen zich verantwoordelijker opstellen en meer initiatieven gaan nemen, ze worden zelfstandiger en minder afhankelijk van jouw goedkeuring

Dit is een greep uit de leeropbrengsten. We hebben het nu niet eens over de creatieve, motorische, technische, teken- of ontwerpvaardigheden. De kracht van reflectie in het ONDERZOEKBOEK is ook niet aan de orde gekomen. De mogelijkheden van vakoverstijgend werken is hier niet besproken. Er zijn kortom nog werelden te ontdekken.

Meest belangrijke reden om elk kind een ONDERZOEKBOEK te gunnen

Wanneer je leerlingen niet uitdaagt om hun eigen pad te volgen in creativiteit, dan stagneert hun ontwikkeling, komt tot stilstand! Dat kun je tegenkomen in de bovenbouw. Daar zie je soms kinderen met tegenzin en weerstand aan knutselopdrachten werken, waar ze het nut niet van zien. Ze hebben weinig tot geen zelfvertrouwen en melden dat ze niet kunnen tekenen of niet creatief zijn. Ze werken alleen voor een goed punt van de juf. Of zelfs dat niet.

Daar kun je niet aan voorbij gaan. Het draait in het leven echt om méér dan taal en rekenen.

Ik help je graag, om dat waar je tegenaan loopt in de begeleiding van kinderen op het creatieve beeldende vlak, op te lossen. Het kan! Met coaching breng je de flow terug in je groep. Wat start bij de Beeldende lessen, gaat zich als een olievlek

×