Privacy beleid

Privacy en cookie beleid

Marijke Liefting Cultuureducatie respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de afnemers van haar diensten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die deze bezoekers en afnemers aan haar verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van mijn  dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, zoals onder meer het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten, behouden of onderhouden van het klantenbestand. Verder gebruiken ik bezoekersstatistieken om de site beter vindbaar te maken op internet.

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, mij een e-mail stuurt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan worden de gegevens die je me toestuurt, door mij bewaard zolang als wij een relatie onderhouden.

Persoonsgegevens

Ik verzamel en bewaar jouw gegevens zodat je formulieren kunt invullen en jouw vragen aan ons kunt stellen. Met ‘gegevens’ bedoel ik alle informatie (in de ruimste zin) die je bewust en soms ook onbewust aan mij geeft. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals hiervoor onder het kopje “Doeleinden van de gegevensverwerking” vermeld.​

Nieuwsbrief

Ik stuur website bezoekers die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief/blog, informatie over mijn dienstverlening of andere interessante wetenswaardigheden. Indien je de nieuwsbrief/ blog niet meer wilt ontvangen, dan kan je jezelf afmelden onderaan iedere nieuwsbrief of door contact met mij op te nemen.

Opslag en beveiliging van persoonsgegevens

Alle door jou aan ons verstrekte gegevens, waaronder persoonsgegevens worden opgeslagen in datacenters in de Europese Unie, waarop Europese privacywetgeving van toepassing is.

Deze datacenters nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te voorkomen.

Datalek

Bij verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens maak ik melding van het datalek als bedoeld in de Meldplicht Datalekken of, met ingang van 25 mei 2018, van de inbreuk op de beveiliging als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marijke@marijkeliefting.nl.

Cookies, in kaart brengen websitebezoek

Mijn website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.  Enerzijds zijn dit cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Andere website(s)

Soms staat er op onze website een link of verwijzing naar een andere website. Volg je zo’n link naar een andere website? Houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacy beleid hebben en wij hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zijn.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marijke@marijkeliefting.nl

Wijzigingen in ons privacy en cookie beleid

Controleer regelmatig dit privacy beleid, want ik behoud het recht om dit privacy beleid aan te passen. Het privacy en cookie beleid is voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2018.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacy en cookie verklaring zijn welkom en kun je richten aan mij, Marijke Liefting.

marlief

All posts

No Comments

Leave a Reply

×